Szkoła "Miłość Życia"

ZAŁOŻENIA SZKOŁY "MIŁOŚĆ ŻYCIA"

Szkoła „Miłość Życia” proponuje świadome samodzielne uczenie się i duchowy rozwój Istoty, który przejawia się w postaci wydarzeń w życiu człowieka. Większość sytuacji, relacji z innymi ludźmi, w szczególności z płcią przeciwną, rozpatruje się jako proces nauczania lub akt samopoznania swojej Boskiej Istoty. Każda taka lekcja lub harmonijny proces samopoznania przejawia się pojawieniem w człowieku większej ilości miłości niż wcześniej. Proces nauczania, w każdym przypadku, składa się z szeregu wydarzeń skierowanych na osiągnięcie głównego celu, którym jest narodzenie się w człowieku Miłości do życia w dowolnych jej przejawach, obliczach oraz wariantach.

Często zdarza się, że lekcje które pojawiają się w zdarzeniach życiowych, powtarzają się dopóki adept nie przyswoi ich w całości. W niektórych przypadkach proces ten wymaga uczestnictwa innych ludzi, zdolnych pokierować „ucznia” w pożądanym kierunku. Te osoby dobrowolnie wzięły na siebie zobowiązanie przed Stwórcą aby pomagać ludziom powracać do źródeł swego istnienia. Zazwyczaj są to osoby, które już odrobiły podobne lekcje życia, które dopiero oswaja adept potrzebujący pomocy.

Relacja pomiędzy dającym nauki i pobierającym je określa się wyłącznie dobrowolną zgodą z obu stron i jest oparta ona na wzajemnie korzystnej wymianie energetycznej. Żadne organizacje społeczne, komercyjne i inne mechanizmy nie są dopuszczalne w stosunkach między nimi.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.