Dakszyna

Witam, drodzy przyjaciele!

„DAKSZYNA”tak na wschodzie zwą pewien rodzaj darowizny przekazywanej osobie duchowej. Dakszyna (dakiā)  w tradycji wedyjskiej oznacza opłatę/wynagrodzenie, które otrzymywał kapłan, nauczyciel lub inna duchowa osoba za wykonaną usługęDodatkowo Dakszyna to nieodpłatny dar, który przekazuje się na utrzymanie tych członków rodu, wspólnoty itd., którzy występują w roli duchowych przewódców, poświęcając swoje życie duchowemu rozwojowi lub niosą na sobie „krzyż” duchowych zobowiązań przed rodziną lub wspólnotą.

Dakszynę (darowiznę) każdy dokonuje na miarę swoich możliwości oraz wg. woli duszy. To dobrowolna darowizna dokonana z czystego serca. Do niczego nie zobowiązuje ani dającego ani otrzymującegopowinna być współmierna do otrzymanej pomocy oraz możliwości dającego.

Bardzo ważne jest aby zrozumieć i uświadomić sobie czym się różni dakszyna od relacji handlowej(towar-pieniądze), która jest określana umową. W handlu istnieje dokładnie ustalona cena oraz zasady wymianyobowiązki każdej ze stron na poziomie materialnym. W relacji z osobą duchową, kapłanem, uzdrowicielem wymiana nie jest tak oczywista. W większej części może odbywać się na poziomach niedostępnych dla percepcji i rozumowania ucznia lub potrzebującego pomocy człowieka. Umownie można powiedzieć, że to co daje nauczyciel lub uzdrowiciel to więcej niż po prostu słowa, częściej to niewidoczna energia, która nadaje tym słowom wagę, i/lub właściwości uzdrawiające itp. Z tego powodu w tym przypadku nie mam miejsca na relację handlową. Na dodatek wiele wiedzy, informacji i aenergii, nauczyciel otrzymał kiedyś również za jakąś „cenę”, energię itp. Jeśli weźmiemy dla przykładu proces uzdrawiania lub duchowego wsparcia to tutaj oprócz energii samego uzdrowiciela lub nauczyciela mogą być przywołane siły i energie istot innego poziomu. W następstwie dla bilansu pomiędzy uzdrowicielem i jakąś „zewnętrzną” istotą też wymagany jest określony rodzaj rekompensaty, np. ofiarowanie. Właśnie z tych oraz wielu innych trudnych do opisania przyczyn relacja handlowa towar-pieniądze nie jest możliwa z osobą duchową.

W przyrodzie wszystko jest połączone, współpracuje i znajduje się w obustronnie korzystnych relacjach. Podobnie do procesów w ciele człowieka gdzie wszystkie komórki przede wszystkim dbają o cały organizm a dopiero w drugiej kolejności o własne potrzeby (w odwrotnej kolejności postępują tylko komórki nowotworowe). W ciele również istnieją komórki, które spełniają np. funkcje „organizacyjne” i formalnie nie uczestniczą w procesach „wyżywania organizmu”, jednak potrzebne, dlatego organizm „utrzymuje” je i zapewnia im wszystko co niezbędne.

Na Wschodzie dakszynę daje się wszystkim kapłanom bez przyczyny, po prostu taka jest tam tradycja. Jednak dzięki istnieniu prawa zachowania energii to wszystko wraca, być może nie od razu – ale w sposób nieunikniony! Z tej samej przyczyny na całym świecie istnieje działalność charytatywna. W pewnym sensie dakszynę, działalność charytatywną lub ofiarowanie można nazwać formą inwestycji. Aleinwestycjiwco? Tutaj jak mówiąkażdemu wg. jego potrzeb. Właśnie z tego powodu dakszyna powinna być bezinteresowna! W ten sposób przepływ twojej energii nie jest ograniczony pragnieniami Ego, a energia powróci do Ciebie w sposób najlepszy dla Twojej Duszy i zwielokrotniona. Kiedy tworzysz umowę kierując się tylko własnymi pragnieniami (zazwyczaj egoistycznymi) dostaniesz to co chcesz, choć nie zawsze jest to tym co realnie potrzebujesz.

Zgodnie z prawami natury: jak dla nauczyciela ważne i konieczne jest pomóc temu, kto do niego się zwrócił, tak samo dla otrzymującego pomoc ważne jest odwdzięczyć za to. Innymi słowami mówiąc, dakszyna to zobowiązanie uczniów do dbania o potrzeby nauczyciela (zaczynając od żywności kończąc na niezbędnych warunkach dla życia). W tym samym czasie obowiązkiem nauczyciela jest okazywać wszelką możliwą pomoc najwyższego rzędu tzn. duchowe przywództwo, przekaz wiedzy, energetyczne wsparcie, opiekę i stworzenie warunków dla rozwoju.

W jakiej formie robi się dakszyna?

To również określa ofiarowujący. Jego obowiązkiem i zobowiązaniem jest odwdzięczyć się, więc w tym celu ważne jest wiedzieć o potrzebach tego komu daje darowiznę aby jak najlepiej zapewnić spełnienie jego obiektywnych potrzeb. To może być: przysługa, pieniądze, informacja, rzeczy materialne itp. Najważniejsze aby było to, to co potrzebne. W niektórych przypadkach nauczyciel może zasugerować, ale nigdy nie zobowiązywać do dakszyny, również mając pełne prawo nie przyjąć czegoś

 W najbardziej prawidłowej formie jest dać dakszynę/darowiznę z góry. W tym przypadku w cały proces włączają się prawa karmy zabezpieczające i regulujące korzystną dla obu stron wymianę energii. W ten sposób nie jest zachwiany bilans energetyczny oraz przestrzegane rozsądne granice. W innym przypadku wymiana może być nierówna. W historii znane jest wiele przypadków, kiedy osoba otrzymała przysługę o magicznym charakterze „zadłużając się” energetycznie, w następstwie czego musiała zapłacić za to znacznie większą cenę swoim zdrowiem lub dobrobytem. Dlatego lepiej zrezygnować z iluzji „darmowej przysługi” i zrozumieć, że „darmowy jest tylko ser w pułapce na myszy”.

W przyrodzie istnieją określone dni i cykle, w które szczególnie korzystnie jest robić ofiarowanie/dakszynę. To różnego rodzaju święta od poziomu planetarnego do indywidualnego dnia urodzin człowieka. W takie dni „kwota dakszyny” jak by zostaje powiększona, dlatego ludzie robią sobie nawzajem prezenty z okazji różnych świat. Podsumowując, dokonanie dakszyny służy człowiekowi - w pierwszej kolejności jego duszy – gromadząc siłę, moc, przywary i wszystko to co nie przeminie z czasem.

Dlatego życzę wam wykorzystać tą wiedzę, przyjąć jako dakszynę i powielić ją! Niech służy ona waszym duszom w celu ewolucji i rozwoju, w imię miłości, w celu oświecenia i wyzwolenia wszystkich żywych i czujących istot!

Z wyrazami szacunku

Luczis

Darowizna przelewem na konto

Pamiętaj, aby niezależnie od tego w jakiej intencji dokonujesz przelewu (dakszyna, darowizna, konsultacje itd) w tytule przelewu koniecznie wpisz: DAROWIZNA / PODAROK

Potem skontaktujesz się z Luczisem i powiesz Mu co i jak. 

ANDREY KOZHEVNIKOV

Nr. Rachunku PLN: 40 1030 0019 0109 8538 0001 0104

Nr. Rachunku EUR: 79 1030 0019 0109 7868 1501 5155

TYTUŁEM: DAROWIZNA / PODAROK

Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.